apšvinkti

apšvìnkti intr. 1. Ėr gendant pasmirsti: Apšvìnkus mėsa Krs. 2. Pn apvysti, apdžiūti: Aš tai ir apšvìnkusį [šieną] sugrūdau, mat bijojau, kad nesulytų Brž. 3. apkepti: Ištrauk ragaišį, gal kiek jau apšvìnko Upt. \ švinkti; apšvinkti; įšvinkti; pašvinkti; peršvinkti; prašvinkti; prišvinkti; sušvinkti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apdvisti — apdvìsti intr. apšvinkti, apdusti: Uždarytas sviestas greit apdvỹsta Ds. Bul vos apdvìso duobėj nuo šiulmos Ds. Mėsa jau apdvìsusi Všk. dvisti; apdvisti; įdvisti; išdvisti; padvisti; pridvisti; sudvisti; uždvisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdvėsti — 2 apdvė̃sti intr. apšvinkti, apgesti, apdvisti: Nuo šilimos mėsa apdvė̃so Paį. dvėsti; apdvėsti; išdvėsti; nudvėsti; padvėsti; sudvėsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvinkti — pašvìnkti intr. KII66, K, K.Būg, Rtr, KŽ 1. R, Š, DŽ, NdŽ, Rk, Jž, Kp, Mžš, Srv, Brs, Šv, Pp pūvant, gendant pasmirsti: Pašvinkusios žuvys MŽ. Pašvinkusi mėsa B, N. Pašvìnko mėsa, t. y. pasmirdo J. Jeigu meisa pašvìnks, ką bereiks valgyti? Pvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršvinkti — intr.; Ser persigerti smarve, prieiti smarvės, persmirsti: Visas laivas buvo švinkte peršvinkęs džiovinta žuvim rš. švinkti; apšvinkti; įšvinkti; pašvinkti; peršvinkti; prašvinkti; prišvinkti; sušvinkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašvinkti — prašvìnkti intr. NdŽ, KŽ 1. Ser žr. sušvinkti 1: Vasarą greitai prašvinksta mėsa Pun. 2. prisigerti blogo kvapo, smarvės: O kaip tos prašvinkusios [kalėjimo] sienos įgrysta! rš. O kiek begali rūkyti! Burna dūmais prašvinko rš. 3. pasmirsti nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prišvinkti — prišvìnkti intr. 1. K, Š gendant, pūvant pasidaryti smirdinčiam: Prišvinkusios žuvys R, MŽ, N. Kamaron mėsa prišvinko ir jau atsiduoda Lš. Mesk tą mėsą laukan, jau ji prišvìnko Mrs. Ėmė ir prišvìnko [kumpiai] Pbs. Mes turėjome užsiganėdinti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sušvinkti — sušvìnkti intr. NdŽ, KŽ 1. Rtr, BŽ455 gendant susmirsti: Mėsa sušvìnkusi, t. y. pasmirdusi J. Padėjo sušvìnkusios jautienos Trg. Tie kiaušiniai jau sušvìnkę, musėt seni jau yra Rd. Kopūstai jau visai sušvìnkę Žg. Lavonas sušvìnko Krkl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšvinkti — įšvìnkti 1. KŽ žr. sušvinkti 1. 2. žr. sušvinkti 4: Medis įšvìnkęs KŽ. švinkti; apšvinkti; įšvinkti; pašvinkti; peršvinkti; prašvinkti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • švinkti — švìnkti, sta ( ti LD351(Mrc), sti LD351(Lel)), o intr. K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, šviñkti NdŽ; N, KBII149, M, L 1. ilgai stovint, pūvant, gendant pradėti smirdėti, dvokti, smirsti: Jau tavo mėsa švìnksta J. Meisa jau švìnksta trobo[je], reik… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.